„Aplikacja do zarządzania flotą samochodową
dla firm, usług najmu długoterminowego oraz
wypożyczalni samochodowych”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, działanie 8.2

Podmiot odpowiedzialny : Impuls Technology Sp. z o.o.
41-500 Chorzów, ul. Wolności 39/13

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość


Nr umowy o dofinansowanie : UDA-POIG.08.02.00-24-130/14-00