z dumą prezentujemy

system rejestrujący
IMPULS COUNTER 2
dla infrastruktury wodociągowej

Monitoring oraz zdalny odczyt przepływu wody w ujęciach głębinowych

Odczyty przez GPRS

System przeznaczony jest do monitoringu oraz zdalnego (poprzez GPRS) odczytu przepływu wody w ujęciach głębinowych (tzw. studniach), który to jest mierzony przez zamontowane na ujęciu wodomierze oraz podłączone do rejestratora urządzenie IC2.

Dane są rejestrowane on-line standardowo co 30 minut oraz wysyłane do sytemu 1 raz na tydzień. System pozwala na elastyczne zarządzanie procesem wymiany danych i dostosowanie go do wymagań użytkownika, który z pozycji administratora ma możliwość zmiany ustawień standardowych. Przykładowo może samodzielnie zmieniać ustawienia co do częstotliwości pobierania danych w przypadku przeprowadzania normalizacji sieci.

Obsługa przez WWW

System stworzony jest z wykorzystaniem technologii internetowych, w architekturze klient – serwer. Dostęp do aplikacji dla końcowych użytkowników systemu zrealizowany jest z wykorzystaniem tzw. „cienkiego klienta” - w postaci typowej przeglądarki internetowej.

Oznacza to, że za przechowywanie i przetwarzanie danych odpowiedzialny jest centralny serwer aplikacji. Aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika służy natomiast jedynie do interakcji z użytkownikiem i prezentacji danych. Komunikacja między serwerem a klientem przebiega z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu HTTPS (przesyłane dane są szyfrowane).


Modułowa budowa

Moduł pulpitu dowolnie konfigurowany na etapie wdrożenia, pulpit kontrolny/zarządczy dający pogląd na szereg informacji w systemie.

Moduł komunikacyjny odpowiada za dwukierunkową komunikację z nakładkami - przyjmuje i przetwarza wysyłane przez nakładki odczyty i odsyła do nich komendy sterujące/programujące.

Moduł nakładek IC -2 umożliwia zarządzanie nakładkami, podgląd aktualnego statusu nakładki (stan akumulatora, poziom sygnału GSM, itp.).

Moduł alarmów umożliwia podgląd aktualnie trwających alarmów oraz ich rejestr (historię) wraz z podaniem momentu wystąpienia alarmu, czasu trwania i czasu jego zakończenia (ustania).

Moduł powiadomień umożliwia skonfigurowanie wysyłania e-mailowych alarmów dla wodomierzy.

Przyjazna obsługa

Moduł grupowania wodomierzy umożliwia zarządzanie dowolnym grupowaniem wodomierzy (np. po typie, rejonie, osobie odpowiedzialnej itp.) oraz skumulowanymi raportami dla tych grup.

Moduł odbiorców i grup odbiorców umożliwia zarządzanie odbiorcami (klientami) i dowolnymi grupami tych odbiorców oraz przyporządkowywanie (grupowanie) wodomierzy do danego odbiorcy.

Moduł mapy zapewnia wizualizację wodomierzy na mapie, wraz z podstawowymi informacji o ich statusie (aktualny stan-licznik, stan akumulatora, poziom sygnału GSM, alarmy, itp.).

Moduł wodomierzy umożliwia zarządzanie i konfigurację wodomierzy w systemie, generowanie raprtów (CSV, XLS) oraz wykresów dla wodomierza, a także aktualnego stanu (np. alarm danego typu) oraz historii alarmów.


Komponenty
techniczne

Wodomierz – brak sugestii co do producenta, urządzenie IMPULS COUNTER 2 jest w pełni uniwersalne – współpracuje z każdym elektronicznym modułem impulsowym.

Nadajnik impulsów – elektroniczne urządzenie nakładane na wodomierz (nakładka wodomierza).

Moduł Impuls Counter 2 – moduł centralny rejestratora spełniający normę IP68, podłączony do nakładki wodomierza za pomocą przewodu elektrycznego. Długość przewodu uzależniona jest od dostawcy nakładek i wynosi od 1,5 do 5 metrów. Takie rozwiązanie umożliwia instalację modułu w dowolnym miejscu z łatwym dostępem oraz lepszym zasięgiem sieci GSM. W sytuacjach gdzie zasięg sieci GSM jest bardzo słaby, istnieje możliwość instalacji dodatkowej anteny wzmacniającej.